Z PUNKTU WIDZENIA SYSTEMU

Z tego punktu widzenia system poglądów Jordana stanowi raczej his­toryczny fakt kulturowy aniżeli tradycję, do której można nawiązywać bezpośrednio. Nie wyklucza to jed­nak, ale zakłada konieczność uświadomienia sobie tych ” elementów działalności teoretycznej i praktycznej autcn ra eksperymentu krakowskiego, które mogą być prze­jęte przez współczesnych jako zaczątek i inspiracja no-‚ wych propozycji teoretyczno-ideowych.Inny zakres zjawisk i problemów mieszczących się w pojęciu kultury fizycznej związany jest z taternic­twem i marynistyką jako ruchem społecznym i ideolo­gią. Pozornie może się wydawać, iż mamy tu do czynienia z diametralnie odmiennym zespołem fenomenów kulturowych, mimo że rodziły się one i narastały w tym samym czasie, kiedy Jordan rozwijał i popularyzował swoje dzieło.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)