ZASADNICZY TON OCEN

Niemniej jednak — jak już mówiliśmy — zasadni­czy ton ocen . dzieła Jordana abstrahował od szerszych strukturalnych powiązań jego ideologii, z orientacjami społeczno-politycznymi na ziemiach polskich. Nawet Andrzej Wohl, któremu skądinąd trudno, byłoby zarzu­cić niedocenianie czynnika politycznego w historii kul­tury. fizycznej, tym razem pominął głębsze uwikłania koncepcji ideologicznej Jordana w skomplikowane pro­cesy społeczno-polityczne Galicji na przełomie XIX i   XX w. „Już sam fakt — pisał on — że organizato­rami ogrodów nie były ani tzw. sfery towarzyskie, ani polityczne koterie „narodowe”, ale koła inteligencji,wśród których nie brakło wielu postępowych działaczy , społeczno-oświatowych .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!