ZDANIEM TOWARZYSTWA

Zadaniem Towarzystwa było szerzenie idei budownictwa mieszkaniowego dla robot­ników, zarówno wśród sfer zamożnych, jak i wśród samych robotników oraz praktyczna realizacja tej idei, którą Towarzystwo podjęło, zresztą bez większego po­wodzenia.Głosząc patriotyczno-katolickie ideały naprawy spo­łecznej, zmierzającej do moralnego udoskonalenia spo­łeczeństwa oraz stopniowego łagodzenia nędzy i napięć klasowych, żywił Jordan ogromną wiarę w wartość idei jako narzędzia działania społecznego. Pod tym wzglę­dem ideałem dla niego była Anglia, gdzie niegdyś sądził — przepaść między nędzą i bogactwem została zli­kwidowana dzięki grupie światłych ludzi, takich jak To­masz Carlyle.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)