ZGODNIE Z TENDENCJĄ

Zgodnie z ogólną tendencją     ideologii pozytywistycznej, pracą u ppdstaw wydawała mu się najbardziej realnym sposobem utrzymania i od rodzenia bytu narodowego. W warunkach galicyjskich sprowadzał on istotne elementy swego programu do lokowania kapitałów, w. rodzimym przemyśle i w ten sposób popierania go i rozbudowy. Postulował odpo­wiednią -organizację handlu, która by zapewniła zbyt/ towarom produkowanym w kraju. Radził popierać roz­wój szeroko pojętej oświaty, szczególnie dla ludu; która oparta na podstawach religijno-moralnych i narodo­wych, winna rozpowszechniać wiedzę praktyczną pod kątem korzyści realnych w życiu codziennym na wsi czy w mieście.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!