ZWOLENNICY PRACY

W tej sytuacji zwolennicy pracy organicznej pro­ponowali’ niewielkie, ale realne zmiany w/gospodarce i kulturze kraju,- które pomogłyby społeczeństwu pol­skiemu pokonać dystans dzielący je od krajów o rozwi­niętej cywilizacji’technicznej. Miała to być najlepsza forma zespolenia narodu w zwarty organizm i przeciw­stawienia się w sposób’pokojowy dyskryminującej po­lityce zaborców.   Antyromantyczne nastawienie pozytywistów szcze­gólnie wyraźnie było formułowane w środowiskach ideologów galicyjskich, w tym krakowskich, gdzie, jak wiadomo, wywodząca się z kręgów uniwersyteckich – grupa znakomitych’historyków o zainteresowaniach po­litycznych, takich jalT^ózef Szujski, Walerian Kalinka i Michał Bobrzyński, wystąpiła ze zbiorowym pamfle- tem politycznym (1869), wymierzonym przeciw roman-. tycznej ideologii, której konsekwencją była — ich zda­niem — katastrofa powstania styczniowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!